Aguado Asenjo, Jesús Carmelo

Aguado Asenjo, Jesús Carmelo

Jesús Carmelo Aguado Asenjo és psicòleg i orientador d'un IES de Madrid. Membre del Seminari de Formació en Mediació i Tractament de Conflictes i del projecte de recerca de la Universitat d'Alcalà.

Modelo integrado de mejora de la convivencia

Aguado Asenjo, Jesús Carmelo

Sinopsi de Modelo integrado de mejora de la convivencia
Estrategias de mediación y tratamiento de conflictos

Pretén posar una mica d’ordre en un camp de coneixement en el qual les idees i les propostes d’intervenció per a la millora de la convivència sovint es superposen, o s’analitzen des de perspectives diverses, no sempre compatibles pràctica i ideològicament, provocant cert desconcert en els centres. Per aquesta raó s’ha considerat útil sotmetre a contrast i discussió aquesta particular manera d’entendre la gestió de la convivència, presentant-la en un marc d’actuació obert, global i integrador que els autors denominen Modelo integrado de resolución de conflictos en centros escolares.

PUBLICACIONS DE Aguado Asenjo, Jesús Carmelo