Albaladejo Mur, Marta

Albaladejo Mur, Marta

(Barcelona, 1960) es dedica a l'entrenament emocional (coaching), activitat que combina amb les de conferenciant i escriptora. Collabora amb els mitjans de comunicació en temes de comunicació interpersonal. És mestra, llicenciada en filologia màster en gestió de la comunicació a les organitzacions per la Universitat de Barcelona. També s'ha format com a psicoterapeuta en anàlisi transaccional, com a coach, com a constelladora ì és diplomada en pedagogia sistèmica. Va ser mestra a primària (1983-2007); va ser docent a la llicenciatura de comunicació audiovisual a la Universitat Pompeu Fabra (1995-2001) i també ha estat formadora de formadors des del 1985, per al Departament d'Ensenyament de Catalunya i a universitats. Ha impartit formació en habilitats comunicatives i competències emocionals en diverses institucions (Escola d'Administració Pública de Catalunya, departaments de la Generalitat de Catalunya, Fundació Bosch i Gimpera, La Caixa, CCOO, Creu Roja, Escola de la Dona, Escola d'Escriptura, collegis professionals, Diputació de Barcelona, Institut ì d'Educació Contínua UPF, Federació d'Escoles Cristianes de Catalunya). A més dels llibres publicats a Graó, ha publicat llibres de text (Bambú, Barcanova; Lengua Castellana, Enciclopèdia Catalana; Este es un libro personal y secreto. Departament d'Ensenyament) i dos diccionaris didàctics: DIDAC. Diccionari de Català, Enciclopèdia Catalana Diccionari escolar de la Llengua Catalana, VOX. www.facebook.com/profile.php?id=100000408447092 www.martalbaladejo.com

Cómo decirlo

Albaladejo Mur, Marta

Sinopsi de Cómo decirlo
Entrevistas eficaces en el ámbito educativo

¿Qué es y qué no es una conversación de trabajo? ¿Cómo son las buenas entrevistas profesionales? Las entrevistas con los padres y madres de los alumnos. El qué y el cómo de la comunicación. El escenario de una entrevista; el tiempo, el espacio y la duración; el lenguaje, los objetivos; cómo empezar y cómo acabar; la empatía y la asertividad; la actitud y los obstáculos emocionales. Éste es un libro práctico para quienes deban mantener conversaciones y entrevistas de trabajo, con sugerencias para conducirlas con éxito y ejercicios para mejorar las habilidades comunicativas y las competencias emocionales necesarias. Ofrece casos reales, pautas claras de actuación y cuestionarios para la observación y la reflexión.

PUBLICACIONS DE Albaladejo Mur, Marta