Alegret Hernández, Joana

Alegret Hernández, Joana

És terapeuta familiar i psiquiatra. Va iniciar la seva pràctica en el camp infantil el 1975 al Centre d'Higiene Mental de Les Corts de Barcelona. Allà vaig aprendre una manera de treballar sempre en contacte amb les escoles i altres espais de la vida dels menors. La seva trajectòria ha estat marcada pel desig de construir ponts, proposar connexions i evitar l'aïllament entre les intervencions. Un exemple és la cura vers el treball amb xarxa entre professionals. Un altre exemple és la proposta d'un model integrador per al tema tan controvertit del dèficit d'atenció.

Alumnado en situación de estrés emocional

Alegret Hernández, Joana

Sinopsi de Alumnado en situación de estrés emocional

Llibre que parteix de les característiques específiques del nen (temperament, tipus d'aferrament.) per emfatitzar ràpidament les possibilitats de la relació educativa en la millora de la seva salut mental, afavorint la seva seguretat, el seu equilibri i la seva confiança. A través d'exemples concrets es reflexiona sobre diferents graus de problemes psicològics, així com les respostes que els mestres poden donar davant d'ells des del seu propi rol: les dinàmiques de la classe, la relació amb les famílies. Els llibres d'aquesta collecció tracten de la diversitat i de com afrontar-la a l'escola i han estat pensats per ajudar els docents oferint propostes, criteris, instruments, orientacions i exemples perquè tots els alumnes puguin aprendre i participar a l'aula juntament amb els seus companys.

PUBLICACIONS DE Alegret Hernández, Joana