Alonso Curiel, Dionisio

Alonso Curiel, Dionisio

Dionisio Alonso Curiel, llicenciat en Educació Física i Biologia, és professor a la Facultat de Formació de Professorat i Educació de la Universitat Autònoma de Madrid.

La evaluación en educación física

Alonso Curiel, Dionisio

Sinopsi de La evaluación en educación física
Investigación y práctica en el ámbito escolar

La integració dels aspectes teòrics i pràctics de l'avaluació en educació física fa que aquesta obra sigui un referent per a la investigació i la pràctica en l'àmbit escolar.

PUBLICACIONS DE Alonso Curiel, Dionisio