Alonso Olea, María José

Alonso Olea, María José

Maria José Alonso Olea, pedagoga i psicòloga, és professora al Departament de Didàctica i Organització de la Universitat del País Basc/E.H.U. La seva preocupació per la formació dels profssionals de l'educació l'ha portat a treballar amb diferents col·lectius en formació inicial i contínua, amb especial atenció en temes com ara la metodologia i l'avaluació des d'una perspectiva dialògica. Juntament amb Maite Arandia Loroño, té oberta una línia de treball formatiu 'des de 1987' i una d'investigació 'des de 2001' en educació de persones adultes a la UPV/EHU. Ha participat en diversos projectes d'investigació i intervenció amb diferents col·lectius socials i equips d'investigació interuniversitaris, en la línia de superació de desigualtats i inclusió social.

La investigación educativa como herramienta de formación del profesorado

Alonso Olea, María José

Sinopsi de La investigación educativa como herramienta de formación del profesorado
Reflexión y experiencias de investigación educativa

Investigar, en educació com en qualsevol altra disciplina, és imprescindible per generar canvis. Sense investigació no hi ha camp de coneixement. Hi ha tradició, rutina, còpia, dependència i estatisme.

PUBLICACIONS DE Alonso Olea, María José