Alonso Vicent, Ricard

Alonso Vicent, Ricard

Diplomat en Magisteri i llicenciat en Antropologia Social i Cultural. Actualment és cap de l'àrea de Joventut de l'Ajuntament de Castellbisbal i professor de l'Escola FORCA en els àmbits de pedagogia i sociologia. Va ser cap pedagògic i coordinador de Cooperació per al Desenvolupament d'Escoltes Catalans i director de l'Escola FORCA.

(De)construint identitats

Alonso Vicent, Ricard

Sinopsi de (De)construint identitats
Una proposta educativa per treballar les identitats flexibles en el marc de la interculturalitat

Les cultures són processos en canvi constant i influenciables que ens permeten fer interpretacions del món. L'educació, doncs, ha de transmetre la idea no essencialista i dinàmica de cultura als infants i joves i contribuir a la construcció d'identitats permeables i obertes per tal de construir un futur més ric i inclusiu. El llibre que teniu a les mans pretén desenvolupar la capacitat de comprensió des de la convivència i l'empatia, procurant que els infants i joves comprenguin el funcionament i els sistemes d'interpretació de la realitat d'altres comunitats.

PUBLICACIONS DE Alonso Vicent, Ricard