Alsina i Pastells, Àngel

Alsina i Pastells, Àngel

Catedràtic de Didàctica de les Matemàtiques de la Universitat de Girona. Les seves línies d’investigació estan centrades en l’ensenyament i l’aprenentatge de les matemàtiques a les etapes d’educació infantil i primària, i a la formació del professorat.

https://www.grao.com/es/autor/alsina-i-pastells-angel-13108

Itinerarios didácticos para la enseñanza de las matemáticas (3-6 años)

Alsina i Pastells, Àngel

Sinopsi de Itinerarios didácticos para la enseñanza de las matemáticas (3-6 años)

Aquest llibre revisa l'educació matemàtica infantil a partir de tres dimensions: les finalitats de l'ensenyament de les matemàtiques, l'organització de l'ensenyament i les pràctiques d'ensenyament.

També se centra en els blocs de contingut: àlgebra primerenca, numeració i càlcul, geometria, mesura i estadística i probabilitat, respectivament. Es presenten els coneixements matemàtics, una proposta per edats, itineraris d'ensenyament amb estratègies i recursos organitzats en  nivells: contextos informals, contextos intermedis i contextos formals per completar l'aprenentatge des del que és concret fins al que és simbòlic; i indicadors per a una avaluació formativa.

Finalment, s’aborden les connexions de les matemàtiques amb altres disciplines en el context de l'educació integral STEAM, el pensament computacional i la sostenibilitat.

PUBLICACIONS DE Alsina i Pastells, Àngel