Alsina i Pastells, Àngel

Alsina i Pastells, Àngel

Catedràtic de Didàctica de les Matemàtiques de la Universitat de Girona. Les seves línies d’investigació estan centrades en l’ensenyament i l’aprenentatge de les matemàtiques a les etapes d’educació infantil i primària, i a la formació del professorat.

https://www.grao.com/es/autor/alsina-i-pastells-angel-13108

Itinerarios didácticos para la enseñanza de las matemáticas (6-12 años)

Alsina i Pastells, Àngel

Sinopsi de Itinerarios didácticos para la enseñanza de las matemáticas (6-12 años)

Es focalitza en quines matemàtiques ensenyar a educació primària i com ensenyar-les. Els primers capítols expliquen què és la competència matemàtica i com desenvolupar-la a través d'una planificació i gestió d'activitats ajustades a les necessitats reals per aprendre matemàtiques.

Els capítols centrals aborden els blocs de contingut: numeració i càlcul, àlgebra primerenca, geometria, mesura, estadística i probabilitat. Cada capítol inclou els coneixements més importants, una seqüenciació de continguts per nivells i itineraris didàctics d'ensenyament en els quals es descriuen una gran varietat de recursos organitzats en tres nivells: 1) contextos informals (situacions reals, materials manipulatius i jocs); 2) contextos intermedis (recursos literaris i tecnològics, com applets, robots educatius programables, etc.); 3) contextos formals: recursos gràfics, per avançar cap a la formalització del coneixement matemàtic. L'últim capítol ofereix orientacions i recursos específics per a l'avaluació de la competència matemàtica.

  

   

PUBLICACIONS DE Alsina i Pastells, Àngel