Alsina Masmitjà, Pep

Alsina Masmitjà, Pep

Professor titular de l'àrea de Didàctica de l'Expressió Musical de la Universitat de Barcelona, ha publicat diversos llibres i articles en revistes de didàctica i és membre del grup d'investigació Entorns i Materials per a l'Aprenentatge de la Universitat de Barcelona.

10 Ideas Clave. El aprendizaje creativo

Alsina Masmitjà, Pep

Sinopsi de 10 Ideas Clave. El aprendizaje creativo

Comprendre quin és el desenvolupament i la pràctica de la creativitat; trobar solucions noves a problemes nous; defugir falses concepcions, i definir les característiques més sobresortints de la creativitat; saber formular preguntes per obtenir idees, augmentar capacitats i desenvolupar actituds i aptituds, desafiant els convencionalismes tan presents a l'entorn educatiu.

PUBLICACIONS DE Alsina Masmitjà, Pep