Alsina Masmitjà, Pep

Alsina Masmitjà, Pep

Professor titular de l'àrea de Didàctica de l'Expressió Musical de la Universitat de Barcelona, ha publicat diversos llibres i articles en revistes de didàctica i és membre del grup d'investigació Entorns i Materials per a l'Aprenentatge de la Universitat de Barcelona.

Música. Investigación, innovación y buenas prácticas

Alsina Masmitjà, Pep

Sinopsi de Música. Investigación, innovación y buenas prácticas

Més enllà de conèixer la teoria i els principis didàctics que sustenten els processos d’ensenyament i aprenentatge musical en l’educació secundària, investigar i innovar constitueixen dos imperatius per a qualsevol docent que vulgui millorar la seva pròpia pràctica educativa. Partint d’aquesta premissa, Música. Investigación, innovación y buenas prácticas pretén orientar els professors i les professores de Música perquè puguin conèixer i aplicar propostes innovadores en l’àmbit de l’educació musical i plantejar alternatives i solucions, i dissenyar i desenvolupar projectes d’investigació, innovació i avaluació.

PUBLICACIONS DE Alsina Masmitjà, Pep