Álvarez Méndez, Juan Manuel

Álvarez Méndez, Juan Manuel

És catedràtic de didàctica a la Facultat d'Educació a la ì Universitat Complutense de Madrid. Ha estat director del ì Departament de Didàctica i Organització Escolar. Les ì seves línies d'estudi i treball s'han centrat en la ì didàctica de la llengua i els temes que abracen el camp ì del currículum, la formació del docent i l'avaluació ì educativa. Ha impartit docència en pedagogia, magisteri i educació ì social. Va impartir durant diversos cursos, dins i fora ì de la UCM, el seminari: «Tendencias curriculares actuales ì y nuevas perspectivas sobre la evaluación educativa» dins ì del Programa: Formació Inicial i Permanent de ì Professionals de l'Educació i la Innovació Educativa. Ha participat en cursos de postgrau de diverses ì universitats tant espanyoles com estrangeres (Universitat ì Metropolitana de Ciències de l'Educació de Santiago de ì Xile, Universitat de l'Havana, Universitat d'Orà a ì Algèria, Universitat Autònoma de Mèxic.). Entre les seves obres destaquen diversos llibres ì (Didáctica, Currículum y Evaluación , 2000; Entender la ì Didáctica, entender el Currículum, 2001; La evaluación a ì examen. Ensayos críticos, 2003), i articles («Aprender ì con la evaluación», 2003; «La formación del profesorado ì universitario para la innovación en el marco de la ì Integración del Espacio Europeo de Educación Superior», ì 2005; «Evaluación institucional: entre las urgencias ì políticas y las necesidades de mejora de los centros», ì 2009). També ha estat autor de capítols de llibres.

Pensando en el futuro de la educación

Álvarez Méndez, Juan Manuel

Sinopsi de Pensando en el futuro de la educación
Una nueva escuela para el siglo XXII

Els temes més importants de l'educació actual pensats en un context diferent, desconegut, com és el segle xxii, i de la mà d'un grup excepcional d'autors l'objectiu del qual pretén fer-nos reflexionar i animar-nos a analitzar els problemes i els encerts de l'educació d'ara i d'abans. Durant els propers anys, les nostres societats, cultures i processos d'educació canviaran tant que apareixeran dilemes i preocupacions ara pràcticament inimaginables. En un moment en què allò que és contingent fins i tot sembla minar l'educació a mitjà i llarg termini, aquest llibre ens obliga com a lectors i educadors a un exercici de reflexió important però del tot necessari per començar a treballar en l'educació i en l'escola del futur.

PUBLICACIONS DE Álvarez Méndez, Juan Manuel