Ambròs Pallarès, Maria Alba

Ambròs Pallarès, Maria Alba

Alba Ambròs és mestra, filòloga i doctora en ciències de l'educació (esp. didàctica de la llengua i la ì literatura). Ha treballat a tots els nivells educatius durant més de deu anys i actualment és professora lectora del Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura de la UB i pertany al seu grup d'investigació ì FRAC. Ha treballat com a consultora d'ensenyament virtual a la UOC, collabora en la formació permanent del professorat i ha impartit nombrosos cursos en els Plans de Formació del Professorat a Catalunya i juntament amb Montserrat Fons coordina l'Oficina de Relacions Universitat Societat (ORUS) de la UB. És coautora del llibre Cinema i educació. El cinema a ì l'aula de primària i secundària (2007),Premi Aula del MEC al millor llibre educatiu (2008) i té diverses publicacions en l'àmbit de l'aplicació didàctica del cinema a l'aula. És membre de Cinescola i del grup EduMèdia de la UAB. Recentment treballa en tot el que fa referència al currículum per competències amb els membres del grup de treball de l'ICE de la UB ARA (Aplicació de ì la Recerca per a l'Aula). Des del 2008 és codirectora de la revista Aula de Innovación Educativa de l'editorial Graó. Ha publicat Enfilem les competències a l'àrea de Llengua. http://www.ub.edu/dllenpantalla/enfilem/ Línies de recerca: la formació i el desenvolupament de la competència literària a través dels gèneres i l'ensenyament actiu de les estratègies de lectura en tots els nivells educatius; la recepció literària i audiovisual; la programació i avaluació per competències bàsiques...

10 Ideas Clave. Educar en medios de comunicación

Ambròs Pallarès, Maria Alba

Sinopsi de 10 Ideas Clave. Educar en medios de comunicación
La educación mediática

La ràdio, el cinema, la televisió, Internet, les xarxes socials, la publicitat, les novíssimes pantalles… representen els canals per on discorre la nostra societat de la informació. Representen poderosos altaveus perquè la ciutadania adopti models ideològics, visions del món i pautes de vida de manera inconscient. Es passa revista a aquests escenaris innovadors de l’educació mediàtica per apostar decididament perquè la seva implantació a les nostres aules sigui una realitat en el termini més breu possible, que permeti formar una ciutadania competent, creativa i crítica davant dels continguts mediàtics.

El llibre presenta una estructura clara que ajuda a entendre cadascuna de les idees que es plantegen amb la intenció de demostrar la importància de la innovació i el canvi.

PUBLICACIONS DE Ambròs Pallarès, Maria Alba