Andrés i Bacardit, M. Neus

Andrés i Bacardit, M. Neus

Observar para interpretar.

Andrés i Bacardit, M. Neus

Sinopsi de Observar para interpretar.
Actividades de vida cotidiana para la educación infantil (2-6)

Propostes d'activitats per dur a terme amb nens i nenes de 2 a 6 anys, que ajuden a establir elements de continuïtat i progressió entre els dos cicles, i que s'agrupen en tres blocs (1. Activitats manipulatives, 2. Racó del descans i 3. Racó d'experimentació). Totes les activitats mantenen una estructura comuna que facilita la seqüència i posada en pràctica a l'aula (Introducció. Objectius. Metodologia. Materials. Paper del mestre. Pauta d'observació. Descripció, observació i interpretació-hipòtesi de les activitats. Conclusions). Cada bloc presenta una pauta d'observació i un registre d'observació individual o grupal d'exemple.

PUBLICACIONS DE Andrés i Bacardit, M. Neus