Andújar Castro, Ester

Andújar Castro, Ester

Ester Andújar Castro és diplomada en Treball Social. Exerceix en el Programa d'Educació Compensatòria (Vallès Occidental, 1984) i a l'Equip d'Assessorament Psicopedagògic EAP Rubí (Barcelona, 2003). I en el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.

Manual de Asesoramiento Psicopedagógico

Andújar Castro, Ester

Sinopsi de Manual de Asesoramiento Psicopedagógico

Concebut com a manual que serveixi de referent als professionals de l'assessorament psicopedagògic, aquest llibre centra la seva intervenció en els diferents escenaris educatius en els quals té lloc la formació: la família, l'entorn escolar, el context social pròxim, l'educació no formal, etc.; escenaris en els quals, sens dubte, s'aprèn i s'ensenya. I ho fa amb la voluntat, present en cadascun dels textos, de desplegar les àmplies possibilitats que ofereix l'assessorament, de redefinir els límits que tradicionalment se li han atribuït, i de concretar les tasques que corresponen als seus professionals, tot això amb l'afany explícit d'assumir els nous reptes que planteja la societat

PUBLICACIONS DE Andújar Castro, Ester