Antón i Rosera, Montserrat

Antón i Rosera, Montserrat

La educación psicomotriz (3-8 años)

Antón i Rosera, Montserrat

Sinopsi de La educación psicomotriz (3-8 años)
Cuerpo, movimiento, percepción, afectividad: una propuesta teórico-práctica

Aquest és un llibre que tracta tots i cada un dels aspectes implicats en el desenvolupament psicomotor infantil. Partint dels seus fonaments teoricopràctics, inclou un conjunt de propostes i de situacions pràctiques, seqüenciades dels tres als vuit anys.

A través de les seves pagines podrem veure com l’exploració, l’experimentació, el descobriment, la relació, l’afectivitat, el compartir, les emocions, el llenguatge o els pensaments són els puntals d’un creixement personal, intel·lectual i psicomotor ben orientat.

 

PUBLICACIONS DE Antón i Rosera, Montserrat