Arconada Melero, Miguel Ángel

Arconada Melero, Miguel Ángel

Miguel Ángel Arconada Melero és professor d'educació secundària de l'especialitat de llengua castellana i literatura a l'IESO de Parets de Nava (Palència). La seva dilatada trajectòria en formació del professorat s'ha centrat en la integració didàctica de la publicitat i els medis de comunicació en l'àrea de llengua. A més de diferents docuents teòrics sobre els textos publicitaris, les seves propostes de treball s'han centrat en l'anàlisi crític de la comunicació publicitària amb l'educació en valors. I ha insistit en la influència dels anuncis en la construcció de la identitat adolescent i en la pervivència de la desigualtat entre dones i homes. Actualment, treballa en l'anàlisi de les identitats masculines, i en propostes didàctiques d'educació per a la ciutadania en educació secundària.

Cómo trabajar con la publicidad en el aula

Arconada Melero, Miguel Ángel

Sinopsi de Cómo trabajar con la publicidad en el aula
Competencias comunicativas y textos publicitarios

L’aprenentatge de la comunicació a l’aula de llengua fa imprescindible el discurs publicitari en la formació del professorat. Cómo trabajar con la publicidad en el aula desitja fonamentar un enfocament global en l’ensenyament-aprenentatge de la comunicació publicitària, és per això que aborda els anuncis en la seva triple dimensió: d’estratègia comunicativa, de discurs cultural i d’objecte d’estudi escolar. Aquest llibre vol, per tant, ser útil al compromís del professorat amb una educació per a la recepció crítica i la lectura intel·ligent dels textos publicitaris omnipresents en el nostre entorn comunicatiu, per a la qual cosa conjuga l’estudi de la finalitat comercial de tot anunci amb l’anàlisi crítica de la funció del discurs publicitari, i això des del compromís professional amb l’educació en valors. S’analitza tant la publicitat impresa, com la sonora i l’audiovisual, aportant una àmplia gamma d’activitats que permeten estudiar els textos publicitaris al mateix temps que s’aprofundeix en l’adquisició d’habilitats lectoescriptores i en el treball amb un important repertori de tipologies textuals, plantejades com a repte comunicatiu per a l’alumnat. Aquestes pàgines intenten, en definitiva, donar suport al professorat que vol provocar una mirada penetrant i alliberadora sobre la publicitat dels nostres dies.

PUBLICACIONS DE Arconada Melero, Miguel Ángel