Arnaiz Sancho, Vicenç

Arnaiz Sancho, Vicenç

Nascut el 1952 a Ciutadella de Menorca. és casat amb na Dolors Oller i té dos fills: en Roger i en Francesc. Llicenciat en Psicologia, ha treballat quasi sempre en l'àmbit de l'educació infantil. Des de 1988 treballa a l'Equip d'Atenció Primerenca de Menorca. És col'laborador habitual de revistes educatives d'àmbit estatal i se'l sol requerir per fer cursos, ponències, seminaris..., centrats en l'àmbit de l'afectivitat i el sofriment dels infants, les oportunitats de la vida familiar, el sentit i els objectius de l'educació, etc. Col'laborador habitual en les diferents revistes educatives de l'Estat, pertany al consell de direcció i al consell assessor de les revistes de l'àmbit educatiu Guix d'infantil i Aula.

El asesoramiento psicopedagógico a debate

Arnaiz Sancho, Vicenç

Sinopsi de El asesoramiento psicopedagógico a debate

El llibre planteja una sèrie de reptes entre els quals destaca la necessitat de repensar i adaptar l'orientació i l'assessorament psicopedagògic a les noves realitats personals, educatives i socials; la concreció d'un model d'intervenció realment col·laboratiu i coparticipat que afavoreixi compartir responsabilitats i objectius des de les dinàmiques de centre i de zona educativa; el paper d'assessors i orientadors en els processos d'innovació i millora de pràctiques educatives clarament inclusives; i la formació inicial i contínua centrada en com resoldre situacions problemàtiques a través del diàleg assessor.

PUBLICACIONS DE Arnaiz Sancho, Vicenç