Arnau Belmonte, Laia

Arnau Belmonte, Laia

Laia Arnau Belmonte és llicenciada en Pedagogia i graduada superior en Formació en les Organitzacions per la Universitat de Barcelona. Ha col·laborat en els grups d'investigació GREPI i EVACREA, els dos establerts a la Facultat de Pedagogia de la Universitat de Barcelona. Ha treballat en l'àmbit de la formació, avaluació i desenvolupament de competències professionals, i en orientació socioprofessional. Actualment, desenvolupa la seva activitat laboral en el camp de la formació en les organitzacions, tot i que segueix vinculada a l'educació.

11 Ideas Clave. Cómo aprender y enseñar competencias

Arnau Belmonte, Laia

Sinopsi de 11 Ideas Clave. Cómo aprender y enseñar competencias

Fins a quin punt un ensenyament basat en competències representa una millora dels models existents? Aquest llibre reflexiona sobre això de manera rigorosa, i presenta una estructura clara que ajuda a la comprensió de cada idea, plantejant-la des d’una vessant teòrica i pràctica que consolida els coneixements previs i aporta continguts per reforçar la capacitat professional d’intervenció a l’escola. Les idees clau que se presenten ajuden a respondre preguntes com ara: · Quins són els arguments que justifiquen la introducció del concepte de competència en l’educació? · Es pot ser competent sense disposar de coneixements? · Quines són les competències indispensables que s’han de plantejar en l’ensenyament obligatori? · Com s’aprenen les competències? · És adequat el model tradicional de currículum mitjançant assignatures o disciplines convencionals per a un ensenyament basat en el desenvolupament de competències per a la vida? · Existeixen característiques metodològiques que determinin quan una seqüència didàctica és apropiada per a l’aprenentatge de les competències?

PUBLICACIONS DE Arnau Belmonte, Laia