Aróstegui Plaza, José Luis

Aróstegui Plaza, José Luis

La creatividad en la clase de música: componer y tocar

Aróstegui Plaza, José Luis

Sinopsi de La creatividad en la clase de música: componer y tocar

En aquestes pàgines el lector interessat hi trobarà reflexions i experiències sobre dos aspectes de la música a l’escola: la composició i la instrumentació a l’aula, amb la perspectiva comú de dur-se a terme de manera grupal. Hi trobarà idees i propostes per a cada una de les etapes de l’educació obligatòria, des d’infantil fins a secundària, i inclou també una mirada al tractament de la música en alumnes amb necessitats educatives especials. Convidem totes aquelles persones interessades en la música, en la seva epistemologia i en la seva didàctica, que comparteixin i contrastin les seves pròpies experiències amb els autors i les autores d’aquest llibre.

PUBLICACIONS DE Aróstegui Plaza, José Luis