Arriaga Sanz, Cristina

Arriaga Sanz, Cristina

Música. Complementos de formacióndisciplinar

Arriaga Sanz, Cristina

Sinopsi de Música. Complementos de formacióndisciplinar

Ofereix un panorama general d’algunes de les qüestions i els problemes que afecten actualment a l’ensenyament de la Música a l’educació secundària obligatòria i el batxillerat. El seu objectiu és oferir un marc teòric a partir del qual els professors i les professores de Música poden examinar críticament tant les seves pròpies idees com les de diferents autors respecte a l’educació musical en aquestes etapes educatives. Aquest volum es complementa amb altres dos que componen l’obra –Didáctica de la Música y Música. Investigación, innovación y buenas prácticas— i conformen una unitat en la qual teoria i pràctica es conjuguen equilibradament.

PUBLICACIONS DE Arriaga Sanz, Cristina