Arriaga Sanz, Cristina

Arriaga Sanz, Cristina

Cristina Arriaga és professora titular de l'Àrea de Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica i Corporal de la Facultat d'Educació de la Universitat del País Basc (UPV/EHU). Els seus interessos didàctics i de recerca s'emmarquen entorn de dues línies. D'una banda, en relació amb la motivació per a l'aprenentatge de la música a        primària, la seva relació amb les formes d'actuació del professorat i les interaccions que es produeixen durant la pràctica educativa musical, Per una altra, pel que fa a un enfocament reflexiu, interdisciplinari i creatiu sonor en l'educació musical, amb la finalitat d'aprofitar les possibilitats de la música com a element de comunicació, de convivència positiva i enteniment intercultural, amb eines que ajudin a fomentar l'educació en valors dins i fora de les aules mitjançant projectes d'aprenentatge servei i activitats musicals comunitàries. En aquesta línia s'emmarquen els seus treballs entorn de la perspectiva de gènere en l'educació musical i artística. En totes dues línies de recerca cal destacar publicacions en revistes d'impacte d'entre les quals s'inclouen, Cultura y Educación, Música Hodie, Eufonía: Didáctica de la Música, Revista Electrónica Complutense de Investigación en Educación Musical, Revista de Investigación en Educación Musical, Music Education Research, Journal of Music Technology and Education i Frontiers in Psychology, a més de capítols de llibres en editorials educatives d'àmbit nacional i internacional.

Perspectiva de género, música, arte y educación

Arriaga Sanz, Cristina

Sinopsi de Perspectiva de género, música, arte y educación

Pròleg de Marina Subirats

L'educació artística proporciona eines per desenvolupar l'experiència sensible, la intel·ligència creadora i crítica, i l'autoconeixement, possibilitant la generació d'un coneixement compartit viu i plural, que es nodreix de veus i sensibilitats múltiples. Aquest és el camí que proposem en aquest llibre.

Des del marc de la innovació tecnològica i, a través de variades propostes coeducatives artístiques i musicals dutes a terme en aules de diferents contextos i amb una mirada feminista, ofereix a totes les persones professionals de l'educació, un camí per sensibilitzar sobre les diverses violències de gènere que afecten el domini artístic i a l'àmbit educatiu i per desafiar-les facilitant claus i experiències pedagògiques que contribueixin a la consolidació de la coeducació.

PUBLICACIONS DE Arriaga Sanz, Cristina