Aubert Simó, Adriana

Aubert Simó, Adriana

Adriana Aubert Simó és investigadora del Centre d'Investigació en Teories i Pràctiques Superadores de Desigualtats de la Universitat de Barcelona (CREA). El seu treball d'investigació se centra en les comunitats d'aprenentatge i en els grups interactius.

Dialogar y transformar

Aubert Simó, Adriana

Sinopsi de Dialogar y transformar
Pedagogía crítica del siglo XXI

Dialogar y transformar recull les teories i pràctiques que permeten superar la segregació educativa imperant en els darrers anys i afrontar críticament els reptes de la societat de la informació. Aquest llibre demostra que la pedagogia crítica del segle XXI està experimentant un auge que s’assenta en noves energies utòpiques, en el gir dialògic de les teories socials i educatives actuals (Habermas, Chomsky, Freire) i en les noves pràctiques educatives transformadores (com les comunitats d’aprenentatge o les escoles democràtiques).

Les autores reflexionen i proposen les millors teories i pràctiques actuals entrellaçades amb les energies utòpiques i aporten noves orientacions per abordar els nous desafiaments: superació del fracàs escolar, prevenció de conflictes, millora de la convivència, qualitat per a totes i tots, drets educatius de la immigració i del poble gitano i igualtat de diferències de tots els gèneres i totes les cultures.

PUBLICACIONS DE Aubert Simó, Adriana