Augé Lidon, Carles

Augé Lidon, Carles

Carles Augé Lidon treballa actualment a l'EAP Sabadell. És professor a la Facultat de Psicologia i Ciències de l'Educació i l'Esport Blanquerna de la Universitat Ramon Llull. Anteriorment, va treballar en centres específics per a alumnes pluridiscapacitats i en un EAP especialment dedicat a l'alumnat amb discapacitat motriu.

Manual de Asesoramiento Psicopedagógico

Augé Lidon, Carles

Sinopsi de Manual de Asesoramiento Psicopedagógico

Concebut com a manual que serveixi de referent als professionals de l'assessorament psicopedagògic, aquest llibre centra la seva intervenció en els diferents escenaris educatius en els quals té lloc la formació: la família, l'entorn escolar, el context social pròxim, l'educació no formal, etc.; escenaris en els quals, sens dubte, s'aprèn i s'ensenya. I ho fa amb la voluntat, present en cadascun dels textos, de desplegar les àmplies possibilitats que ofereix l'assessorament, de redefinir els límits que tradicionalment se li han atribuït, i de concretar les tasques que corresponen als seus professionals, tot això amb l'afany explícit d'assumir els nous reptes que planteja la societat

PUBLICACIONS DE Augé Lidon, Carles