Badia Garganté, Antoni

Badia Garganté, Antoni

És mestre d'educació general bàsica per la Universitat ì Autònoma de Barcelona, postgrau d'especialització en ì educació física (UAB), llicenciat en psicologia (UAB), ì màster en investigació psicopedagògica per la Universitat ì Ramon Llull i doctor en psicologia per la UAB. Ha treballat com a mestre d'educació general bàsica, ì professor d'educació secundària obligatòria, assessor ì psicopedagògic i formador del professorat per a diversos ì ICE. Des de l'any 2000 fins a l'actualitat és professor ì de la Universitat Oberta de Catalunya. Ha desenvolupat investigacions i publicacions en tres ì línies de recerca: «La formació de professors. La ì identitat del professor» (Ser un docente estratégico: ì cuando cambiar la estrategia no basta, de C. Monereo, A. ì Badia, G. Bilbao, M. Cerrato i M. Weise, 2009); «Les TIC ì (Tecnologies de la Informació i la Comunicació) a ì l'educació escolar» (Enseñar a ser competente en el uso ì de las TIC para manejar y transformar la información en ì conocimiento, 2009; Perspectivas actuales sobre la ì calidad educativa de los procesos de enseñanza y ì aprendizaje que incorporan las TIC, d'E.I. Barberà, A. ì Badia, 2007) i «Els entorns online en l'educació ì superior» (La construcción colaborativa de conocimiento ì en las Redes de Comunicación Asíncrona y Escrita (RCAE): ì Una revisión de los instrumentos analíticos, d'A. Badia, ì L. Becerril i M. Romero, 2010; Ayudar a aprender con ì tecnología en la educación superior, d'A. Badia, 2006).

El asesoramiento psicopedagógico a debate

Badia Garganté, Antoni

Sinopsi de El asesoramiento psicopedagógico a debate

El llibre planteja una sèrie de reptes entre els quals destaca la necessitat de repensar i adaptar l'orientació i l'assessorament psicopedagògic a les noves realitats personals, educatives i socials; la concreció d'un model d'intervenció realment col·laboratiu i coparticipat que afavoreixi compartir responsabilitats i objectius des de les dinàmiques de centre i de zona educativa; el paper d'assessors i orientadors en els processos d'innovació i millora de pràctiques educatives clarament inclusives; i la formació inicial i contínua centrada en com resoldre situacions problemàtiques a través del diàleg assessor.

PUBLICACIONS DE Badia Garganté, Antoni