Badia Garganté, Antoni

Badia Garganté, Antoni

És mestre d'educació general bàsica per la Universitat ì Autònoma de Barcelona, postgrau d'especialització en ì educació física (UAB), llicenciat en psicologia (UAB), ì màster en investigació psicopedagògica per la Universitat ì Ramon Llull i doctor en psicologia per la UAB. Ha treballat com a mestre d'educació general bàsica, ì professor d'educació secundària obligatòria, assessor ì psicopedagògic i formador del professorat per a diversos ì ICE. Des de l'any 2000 fins a l'actualitat és professor ì de la Universitat Oberta de Catalunya. Ha desenvolupat investigacions i publicacions en tres ì línies de recerca: «La formació de professors. La ì identitat del professor» (Ser un docente estratégico: ì cuando cambiar la estrategia no basta, de C. Monereo, A. ì Badia, G. Bilbao, M. Cerrato i M. Weise, 2009); «Les TIC ì (Tecnologies de la Informació i la Comunicació) a ì l'educació escolar» (Enseñar a ser competente en el uso ì de las TIC para manejar y transformar la información en ì conocimiento, 2009; Perspectivas actuales sobre la ì calidad educativa de los procesos de enseñanza y ì aprendizaje que incorporan las TIC, d'E.I. Barberà, A. ì Badia, 2007) i «Els entorns online en l'educació ì superior» (La construcción colaborativa de conocimiento ì en las Redes de Comunicación Asíncrona y Escrita (RCAE): ì Una revisión de los instrumentos analíticos, d'A. Badia, ì L. Becerril i M. Romero, 2010; Ayudar a aprender con ì tecnología en la educación superior, d'A. Badia, 2006).

Cómo valorar la calidad de la enseñanza basada en las TIC

Badia Garganté, Antoni

Sinopsi de Cómo valorar la calidad de la enseñanza basada en las TIC
Pautas e instrumentos de análisis

L’experiència acumulada permet afirmar que les TIC, per elles mateixes, no són garantia de millora dels processos d’ensenyament i aprenentatge, atès que el que professors i alumnes fan els centres educatius i a les aules pot no diferir substancialment del que feien abans de la incorporació d’aquestes tecnologies. Aquest llibre ofereix una bateria de criteris, pautes i instruments per valorar la qualitat educativa de processos d’ensenyament i aprenentatge que incorporen tecnologies informàtiques i telemàtiques. Així, doncs, resultarà útil tant per a aquells que estudien i investiguen sobre l’impacte de les TIC en els processos educatius com per al professorat, assessors i formadors, coordinadors de TIC en els centres, dissenyadors de cursos o de material educatiu multimèdia, etc.

PUBLICACIONS DE Badia Garganté, Antoni