Barba Martín, José Juan

Barba Martín, José Juan

La resolución de los conflictos en y a través de la educación física

Barba Martín, José Juan

Sinopsi de La resolución de los conflictos en y a través de la educación física

 L’acció de conviure a l’escola consisteix en què uns alumnes puguin compartir amb altres aquest espai social, des d’uns codis normatius, així com evitar els conflictes ordinaris de l’aula. Per tant, els programes educatius cap a una educació en valors, han de recollir aquelles competències personals que permetin que l’alumnat participi d’aquest procés socioeducatiu. L’educació física, com a matèria que incideix en el desenvolupament integral del nostre alumnat, ha d’ajudar aquest desenvolupament ètic i social a partir d’unes activitats cooperatives que incideixin en la solidaritat, la justícia social, la tolerància o el diàleg, entre altres. Per això, tant als docents en general i de manera particular als educadors d’educació física, se’ls ofereix des d’aquest llibre pautes cooperatives sobre com resoldre els conflictes que sorgeixen a les aules, Aixa com activitats i estratègies metodològiques que ajuden a reflexionar als escolars sobre aquests comportaments, presentant criteris d’avaluació formativa que poden ajudar-nos a revisar si s’han obtingut aquestes competències cooperatives.

PUBLICACIONS DE Barba Martín, José Juan