Barberà Gregori, Elena

Barberà Gregori, Elena

Elena Barberà Gregori és professora de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). El seu àmbit d'investigació se centra en la psicologia de l'educació: processos d'ensenyament, aprenentatge i avaluació en entorns en línia. Dirigeix el grup d'investigació Educació a Distància Universitària i Escolar de la UOC.

Cómo valorar la calidad de la enseñanza basada en las TIC

Barberà Gregori, Elena

Sinopsi de Cómo valorar la calidad de la enseñanza basada en las TIC
Pautas e instrumentos de análisis

L’experiència acumulada permet afirmar que les TIC, per elles mateixes, no són garantia de millora dels processos d’ensenyament i aprenentatge, atès que el que professors i alumnes fan els centres educatius i a les aules pot no diferir substancialment del que feien abans de la incorporació d’aquestes tecnologies. Aquest llibre ofereix una bateria de criteris, pautes i instruments per valorar la qualitat educativa de processos d’ensenyament i aprenentatge que incorporen tecnologies informàtiques i telemàtiques. Així, doncs, resultarà útil tant per a aquells que estudien i investiguen sobre l’impacte de les TIC en els processos educatius com per al professorat, assessors i formadors, coordinadors de TIC en els centres, dissenyadors de cursos o de material educatiu multimèdia, etc.

PUBLICACIONS DE Barberà Gregori, Elena