Barberà Gregori, Elena

Barberà Gregori, Elena

Elena Barberà Gregori és professora de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). El seu àmbit d'investigació se centra en la psicologia de l'educació: processos d'ensenyament, aprenentatge i avaluació en entorns en línia. Dirigeix el grup d'investigació Educació a Distància Universitària i Escolar de la UOC.

Cómo valorar la calidad de la enseñanzabasada en las TIC

Barberà Gregori, Elena

Sinopsi de Cómo valorar la calidad de la enseñanzabasada en las TIC
Pautas e instrumentos de análisis

L’experiència acumulada permet afirmar que les TIC, per elles mateixes, no són garantia de millora dels processos d’ensenyament i aprenentatge, atès que el que professors i alumnes fan els centres educatius i a les aules pot no diferir substancialment del que feien abans de la incorporació d’aquestes tecnologies. Aquest llibre ofereix una bateria de criteris, pautes i instruments per valorar la qualitat educativa de processos d’ensenyament i aprenentatge que incorporen tecnologies informàtiques i telemàtiques. Així, doncs, resultarà útil tant per a aquells que estudien i investiguen sobre l’impacte de les TIC en els processos educatius com per al professorat, assessors i formadors, coordinadors de TIC en els centres, dissenyadors de cursos o de material educatiu multimèdia, etc.

PUBLICACIONS DE Barberà Gregori, Elena