Barberá Marco, Óscar

Barberá Marco, Óscar

Director de l' Escola de Magisteri de la Universitat de València.

Biología y Geología

Barberá Marco, Óscar

Sinopsi de Biología y Geología
Complementos de formación disciplinar

La professió docent exigeix una dedicació constant a l’estudi i l’actualització dels coneixements. Per a un bon professor de ciències és imprescindible estar al corrent de les noves interpretacions i les troballes sobre la realitat material que produeix la ciència, uns sabers que han d’incorporar-se al discurs de l’aula. En aquest llibre s’inclou, per tant, un conjunt de complements de formació sobre Biologia i Geologia que resulten necessaris per a l’ensenyament d’aquestes matèries a l’educació secundària. Els continguts tractats en aquest volum es completen amb els plantejaments didàctics i les bases requerides per desenvolupar una docència de qualitat, que aporten el segon i el tercer volum d’aquesta trilogia.

PUBLICACIONS DE Barberá Marco, Óscar