Bardavio Novi, Antoni

Bardavio Novi, Antoni

Diplomat com a mestre a l’Escola de Mestres Sant Cugat, llicenciat en història i doctor per la UAB amb una tesi sobre didàctica. La seva trajectòria professional ha transcorregut en diferents etapes educatives: educació infantil, educació primària, educació secundària i universitat.

Actualment treballa com a docent al Camp d’Aprenentatge de la Noguera i és professor associat a la unitat departamental de Didàctica de les Ciències Socials de la UAB i imparteix l’assignatura de didàctica del medi al grau d’Educació Infantil de la Facultat d’Educació.

Ha coordinat diferents projectes educatius, com el Projecte de la Mediterrània Occidental, de la Xarxa d'Escoles Associades a la UNESCO de Catalunya; el projecte Comènius Patrimoni arqueològic per a joves europeus: Els primers agricultors a Europa, i el projecte L'escola adopta un monument, del Departament d’Ensenyament.

Ha publicat els llibres Les fonts en les ciències socials: Instruments per a l'estudi de les societats (Graó, 1996) i Objetos en el tiempo: Las fuentes materiales en la enseñanza de las ciencias sociales (Horsori, 2003). Així mateix ha escrit diversos articles a revistes d’educació.

Ciencias sociales y educación infantil

Bardavio Novi, Antoni

Sinopsi de Ciencias sociales y educación infantil
Cuando despertó, el mundo estaba allí

Propostes didàctiques per treballar els continguts d’educació infantil des d’una perspectiva global. S’ofereixen activitats d’ensenyament-aprenentatge que contribueixen al desenvolupament de la creativitat, el pensament divergent, el pensament complex i les intel·ligències múltiples. Les metodologies a partir de les quals es desenvolupen les propostes pràctiques plantejades són els centres d’interès, el mètode de descobriment del medi i els projectes de treball global.

L’enfocament global de les ciències socials que interrelaciona els conceptes de totes les disciplines (art, filosofia, geografia i història) està present en les propostes pràctiques de caràcter interdisciplinari que s’ofereixen en el llibre, abordant les tres àrees del segon cicle d’educació infantil: el descobriment d’un mateix i dels altres, el descobriment de l’entorn i la comunicació i el llenguatge.

PUBLICACIONS DE Bardavio Novi, Antoni