Bernad Mainar, Juan Antonio

Bernad Mainar, Juan Antonio

Juan Antonio Bernad, doctor en psicologia per la ì Universitat de València, és especialista en el camp de la ì psicologia de l'aprenentatge. Ha publicat una vintena ì d'obres i memòries científiques. En els últims anys es ì dedica a l'estudi de la personalitat i la intelligència ì emocional en adults i infants. Entre les publicacions ì recents, cal destacar: Desarrollo de la armonía interior ì (2000), Psicología del soltero: entre el mito y la ì realidad (2004), El aprendizaje de la tolerancia. Bases ì psicológicas (2007) i El bienestar psicológico de las ì personas mayores (2008).

De professió, avi

Bernad Mainar, Juan Antonio

Sinopsi de De professió, avi
Ser avis avui (...amb fonament i vocació)

Veritable manual que aborda les importants funcions dels avis o les falses idees que circulen sobre la cura dels néts; que desgrana les sorprenents capacitats corporals i mentals dels infants i que suggereix ajudes importants per tal que els primers anys de la seva vida esdevinguin una experiència tan rica com feliç. Amb aquesta finalitat aquest llibre presenta una llarga llista de reflexions i d'experiències sobre jocs i activitats que, juntament amb els contes, aconseguirà ben aviat convertir els néts i les nétes en autèntics mestres del parlar, llegir i escriure.

PUBLICACIONS DE Bernad Mainar, Juan Antonio