Bernal Hernández, Jesús

Bernal Hernández, Jesús

Educar desde la discapacidad

Bernal Hernández, Jesús

Sinopsi de Educar desde la discapacidad
Experiencias de escuela

Projectes, il·lusions, tenacitat i assoliments que superen les limitacions d'una discapacitat, que fan possible l'educació i milloren la qualitat de vida dels alumnes amb discapacitat física, psíquica, sensorial o amb trastorns greus del desenvolupament.

PUBLICACIONS DE Bernal Hernández, Jesús