Bisquerra Alzina, Rafael

Bisquerra Alzina, Rafael

Rafael Bisquerra Alzina va néixer a Artà (Mallorca). És llicenciat en Pedagogia i en Psicologia, doctor en Ciències de l’Educació i catedràtic de la Universitat de Barcelona (UB) al Departament de Mètodes d’Investigació i Diagnòstic en Educació (MIDE) de la Facultat d’Educació. És fundador i primer director del GROP (Grup de Recerca en Orientació Psicopedagògica), la línia d’investigació del qual és l’educació emocional. Dirigeix el postgrau en Educació Emocional i Benestar i el postgrau en Intel·ligència Emocional en les Organitzacions a la UB. Entre les seves publicacions hi ha:

Educación emocional y bienestar

Psicopedagogía de las emociones

La educación emocional en la práctica

Orientación, tutoría y educación emocional

Cuestiones sobre benestar

Educación emocional. Propuestas para educadores y familias

Educación para la ciudadanía y convivencia

Prevención del acoso escolar con educación emocional

La inteligencia emocional en la educación

Universo de emociones

 

Pàgines web:

http://www.rafaelbisquerra.com

 http://www.ub.edu/grop

10 ideas clave. Educación emocional

Bisquerra Alzina, Rafael

Sinopsi de 10 ideas clave. Educación emocional

Si preguntem a mares i pares què és el que més desitgen per als seus fills i filles, la resposta es pot resumir en: «que siguin feliços». Les investigacions sobre el benestar emocional (felicitat) dels darrers anys han aportat coneixements que han de posar-se a disposició de la societat. La implicació educativa que se’n deriva és el desenvolupament de competències emocionals per a la construcció del benestar, la quals cosa ens situa en la finalitat de l’educació.

L’educació emocional té a més a més un aspecte social que no s’ha d’oblidar: la creació de climes emocionals favorables per a l’aprenentatge, la convivència i el benestar social.

PUBLICACIONS DE Bisquerra Alzina, Rafael