Blanco García, Nieves

Blanco García, Nieves

Nieves Blanco García és pedagoga i professora al Departament de Didàctica i Organització Escolar de la Universitat de Màlaga, on també coordina el Programa de Doctorat. S'ha especialitzat en temàtiques relacionades amb el desenvolupament curricular, camp en què desenvolupa la seva activitat investigadora. Des de fa uns anys, s'interessa pel pensament i la pràctica de la pedagogia de la diferència sexual. L'any 2000 va participar, juntament amb d'altres autors, en la creació de Sofías, relaciones de autoridad en la educación. És autora de nombrosos articles i capítols de llibres, entre els quals destaca Teoría y desarrollo del currículum (Aljibe, 2ª ed., 2000), El sexismo en los materiales educativos de la ESO (IAM, 2000), Educar en femenino y en masculino (Akal, 2001). A l'editorial Graó, ha col·laborat en El harén pedagógico (2000) i Género y Educación. La escuela coeducativa (2002).

Género y educación

Blanco García, Nieves

Sinopsi de Género y educación
La escuela coeducativa

És molt important el paper que desenvolupa l'escola en el model de socialització dels nens i les nenes, perquè la mirada coeducativa ha d'abastar qualsevol aspecte de la vida escolar.

PUBLICACIONS DE Blanco García, Nieves