Blanco López, Angel

Blanco López, Angel

Enseñanza de las ciencias en tiempos de Covid-19

Blanco López, Angel

Sinopsi de Enseñanza de las ciencias en tiempos de Covid-19
De la investigación didáctica al aula

Aquest llibre ofereix als docents de les diferents etapes educatives informació bàsica per afrontar l'ensenyament dels continguts científics relacionats amb la pandèmia, així com els obstacles que poden trobar en els seus estudiants i orientacions i informació sobre materials i recursos que poden utilitzar i/o modificar per aplicar a les seves aules. Així, el professorat disposarà d'una guia per desenvolupar alfabetització científica, utilitzant el context real de la COVID-19 en diferents àmbits científics.

PUBLICACIONS DE Blanco López, Angel