Bolívar Botia, Antonio

Bolívar Botia, Antonio

Catedràtic de didàctica i organització escolar a la ì Facultat de Ciències de l'Educació de la Universitat de ì Granada. Ha participat, com a director o membre d'equip, ì en una vintena de projectes d'investigació i ha publicat ì una trentena de llibres i uns cent cinquanta articles i ì capítols de llibres, que giren al voltant de les línies ì de treball i investigació següents: educació moral de la ì ciutadania, assessorament curricular i formació de ì professors, innovació i desenvolupament del currículum, ì desenvolupament organitzacional i lideratge i ì investigació biograficonarrativa. Dirigeix la revista ì Profesorado [http://www.ugr.es/recfpro/]. Així mateix, és ì membre de comitès editorials o científics de diverses ì revistes (Revista de Educación del MEC, Revista ì Electrónica Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y ì Mejora en Educación, Perspectiva Educacional, Propuesta ì Educativa, etc.). Entre els seus llibres: Cómo mejorar ì los centros educativos (Madrid, Síntesis, 1999); Los ì centros educativos como organizaciones que aprenden: ì promesa y realidades (Madrid, La Muralla, 2000), La ì identidad profesional del profesorado de Secundaria: ì Crisis y reconstrucción (Archidona-Málaga, Aljibe, 2006); ì Educación para la ciudadanía. Algo más que una asignatura ì (Barcelona, Graó, 2007); Competencias básicas y currículo ì (Madrid, Síntesis, 2010). Més informació a la web ì personal de l'autor http://www.ugr.es/abolivar/

Retos y desafíos de la formación pedagógica de las sociedades actuales

Bolívar Botia, Antonio

Sinopsi de Retos y desafíos de la formación pedagógica de las sociedades actuales
La figura del docente

Els nous escenaris pels quals estem transitant a nivell planetari demanen un paper més actiu de l'educació. Això requereix enfortir la professió docent «entre el que és i el que hauria de ser, entre el que hem fet i el que es podria fer». Necessitem sabers que revitalitzin l'educació com un projecte integrador, posar en valor el que uns altres han pensat i fet per projectar-nos al futur d'una altra manera i reinventar noves respostes i accions.

PUBLICACIONS DE Bolívar Botia, Antonio