Bolívar Botia, Antonio

Bolívar Botia, Antonio

Catedràtic de didàctica i organització escolar a la ì Facultat de Ciències de l'Educació de la Universitat de ì Granada. Ha participat, com a director o membre d'equip, ì en una vintena de projectes d'investigació i ha publicat ì una trentena de llibres i uns cent cinquanta articles i ì capítols de llibres, que giren al voltant de les línies ì de treball i investigació següents: educació moral de la ì ciutadania, assessorament curricular i formació de ì professors, innovació i desenvolupament del currículum, ì desenvolupament organitzacional i lideratge i ì investigació biograficonarrativa. Dirigeix la revista ì Profesorado [http://www.ugr.es/recfpro/]. Així mateix, és ì membre de comitès editorials o científics de diverses ì revistes (Revista de Educación del MEC, Revista ì Electrónica Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y ì Mejora en Educación, Perspectiva Educacional, Propuesta ì Educativa, etc.). Entre els seus llibres: Cómo mejorar ì los centros educativos (Madrid, Síntesis, 1999); Los ì centros educativos como organizaciones que aprenden: ì promesa y realidades (Madrid, La Muralla, 2000), La ì identidad profesional del profesorado de Secundaria: ì Crisis y reconstrucción (Archidona-Málaga, Aljibe, 2006); ì Educación para la ciudadanía. Algo más que una asignatura ì (Barcelona, Graó, 2007); Competencias básicas y currículo ì (Madrid, Síntesis, 2010). Més informació a la web ì personal de l'autor http://www.ugr.es/abolivar/

Procesos y contextos educativos: Enseñar en las instituciones de educación secundaria

Bolívar Botia, Antonio

Sinopsi de Procesos y contextos educativos: Enseñar en las instituciones de educación secundaria

Aquest llibre pretén reflexionar sobre el procés d’ensenyar i aprendre en el context de l’educació secundària per millorar-la. Les noves formes i els nous processos d’ensenyar i aprendre obliguen a repensar les funcions de la professió educativa i a desenvolupar una major capacitat de relació, de comunicació, de col·laboració, se saber gestionar les emocions i actituds, de compartir la problemàtica educativa. Hem d’augmentar la comunicació entre els professionals, la cooperació amb l’alumnat, el tractament dels conflictes, de la diversitat, de la democràcia, i incrementar la consciència que ensenyar i aprendre és complex i que s’ha de treballar en un projecte educatiu.

PUBLICACIONS DE Bolívar Botia, Antonio