Bolívar Botia, Antonio

Bolívar Botia, Antonio

Catedràtic de didàctica i organització escolar a la ì Facultat de Ciències de l'Educació de la Universitat de ì Granada. Ha participat, com a director o membre d'equip, ì en una vintena de projectes d'investigació i ha publicat ì una trentena de llibres i uns cent cinquanta articles i ì capítols de llibres, que giren al voltant de les línies ì de treball i investigació següents: educació moral de la ì ciutadania, assessorament curricular i formació de ì professors, innovació i desenvolupament del currículum, ì desenvolupament organitzacional i lideratge i ì investigació biograficonarrativa. Dirigeix la revista ì Profesorado [http://www.ugr.es/recfpro/]. Així mateix, és ì membre de comitès editorials o científics de diverses ì revistes (Revista de Educación del MEC, Revista ì Electrónica Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y ì Mejora en Educación, Perspectiva Educacional, Propuesta ì Educativa, etc.). Entre els seus llibres: Cómo mejorar ì los centros educativos (Madrid, Síntesis, 1999); Los ì centros educativos como organizaciones que aprenden: ì promesa y realidades (Madrid, La Muralla, 2000), La ì identidad profesional del profesorado de Secundaria: ì Crisis y reconstrucción (Archidona-Málaga, Aljibe, 2006); ì Educación para la ciudadanía. Algo más que una asignatura ì (Barcelona, Graó, 2007); Competencias básicas y currículo ì (Madrid, Síntesis, 2010). Més informació a la web ì personal de l'autor http://www.ugr.es/abolivar/

Evaluación y desarrollo de las competencias comunicativa y digital en estudiantes del grado de maestro

Bolívar Botia, Antonio

Sinopsi de Evaluación y desarrollo de las competencias comunicativa y digital en estudiantes del grado de maestro

El llibre posa de manifest com la competència comunicativa s’estudia des d’una perspectiva teòrica, generant mancances en l’àmbit sociolingüístic, en la utilització de registres adequats o en la construcció morfosintàctica de textos. De la mateixa manera, es fa palès com les tecnologies s’han orientat cap al que és merament tecnològic, obviant-ne la utilitat social i pedagògica. També analitza les conseqüències que tenen aquestes mancances al mateix temps que considera, ja des de l’àmbit de la pràctica, quins efectes té l’aplicació d’un programa específic (Affective e-Learning+) en la millora del seu acompliment.PUBLICACIONS DE Bolívar Botia, Antonio