Bonals Picas, Joan

Bonals Picas, Joan

(jbonals@xtec.cat) és assessor psicopedagògic i doctor en ì filosofia. Actualment treballa a l'Equip d'Assessorament ì Psicopedagògic del Berguedà i a l'Institut Superior ì d'Estudis Psicològics. La seva trajectòria professional ì s'ha centrat en l'assessorament psicopedagògic i en la ì formació, especialment en temes de treball en equip del ì professorat i de l'alumnat, d'anàlisi de centres ì educatius i d'educació inclusiva. Autor o coautor de deu llibres editats en diverses ì llengües, entre els quals destaquen El trabajo en equipo ì del profesorado, El trabajo en pequeños grupos en el ì aula, La evaluación psicopedagógica i el Manual de ì asesoramiento psicopedagógico. Ha impartit formació sobre ì aquests temes en diversos països d'Europa, Àfrica i ì Amèrica.

L'escola compromesa amb el món

Bonals Picas, Joan

Sinopsi de L'escola compromesa amb el món

Fem costat a l’educació que dona protagonisme a l’educand, a qui es pot acompanyar perquè exerciti autènticament l’autocrítica i actuï de manera conseqüent. Una educació, en definitiva, per a la ciutadania compromesa amb els drets i la justícia global, en els contextos formals, no formals i informals, a l’escola, a casa i a tota la resta d’àmbits relacionals.

Aquest llibre ofereix un sistema conceptual adreçat a aquest altre món possible i desplega un recull de propostes pràctiques per facilitar-ne la implementació als centres educatius i als diferents escenaris educatius de la comunitat.

PUBLICACIONS DE Bonals Picas, Joan