Bonals Picas, Joan

Bonals Picas, Joan

Joan Bonals i Picas és psicòleg i doctor en filosofia. Assessor psicopedagògic de l’EAP del Berguedà i professor de l’Institut Superior d’Estudis Psicològics. Els seus interessos s’han centrat, durant molts anys, en acompanyar processos de millora general de centres educatius i de comunitats educatives, en millores en la capacitat de treball en equip del professorat, com a vies d’innovació educativa. Darrerament treballa en propostes destinades a millorar el compromís, l’autonomia, la capacitat crítica i autocrítica, la competència social i mediambiental de l’alumnat i, en general, dels diferents agents educatius de la comunitat. Entre les seves publicacions destaquen: El trabajo en equipo del profesorado, El trabajo en pequeños grupos en el aula, el Manual de asesoramiento psicopedagógico i La práctica del trabajo en equipo del profesorado. Ha impartit formació sobre aquests temes en diversos països.

Educar alumnos socialmente competentes a través de sesiones de conversación

Bonals Picas, Joan

Sinopsi de Educar alumnos socialmente competentes a través de sesiones de conversación

Desenvolupar la capacitat de conversar permet abordar qualsevol tema de convivència. I al mateix temps, el grup i els conversadors es mostren, amb totes les llums i totes les ombres. I uns i altres es poden recollir i posar com a material de treball.

Més enllà de treballar un comportament adequat en la manera de parlar, els registres de converses que es mostren en el llibre desitgen incidir en una manera de pensar, de fer i de ser en societat convertint-se en un potentíssim recurs per desenvolupar la competència social i ciutadana.

PUBLICACIONS DE Bonals Picas, Joan