Bonals Picas, Joan

Bonals Picas, Joan

Joan Bonals i Picas és psicòleg i doctor en filosofia. Assessor psicopedagògic de l’EAP del Berguedà i professor de l’Institut Superior d’Estudis Psicològics. Els seus interessos s’han centrat, durant molts anys, en acompanyar processos de millora general de centres educatius i de comunitats educatives, en millores en la capacitat de treball en equip del professorat, com a vies d’innovació educativa. Darrerament treballa en propostes destinades a millorar el compromís, l’autonomia, la capacitat crítica i autocrítica, la competència social i mediambiental de l’alumnat i, en general, dels diferents agents educatius de la comunitat. Entre les seves publicacions destaquen: El trabajo en equipo del profesorado, El trabajo en pequeños grupos en el aula, el Manual de asesoramiento psicopedagógico i La práctica del trabajo en equipo del profesorado. Ha impartit formació sobre aquests temes en diversos països.

La práctica del trabajo en equipo del profesorado

Bonals Picas, Joan

Sinopsi de La práctica del trabajo en equipo del profesorado

No és gratuït que l'autor consideri aquest llibre com la part pràctica i complementària del seu treball anterior El trabajo en equipo del profesorado, ja que el text evidencia un esforç per aproximar-nos a la pràctica del treball en equip, seleccionant els temes més necessaris que es plantegen als centres. Per a aquests es concreten seqüències de treball clares i precises, que es puguin extrapolar a qualsevol altre tema que requereixi abordar-se en equip. El llibre va adreçat a tots els docents de qualsevol etapa educativa que pretenguin millorar la seva capacitat per treballar en equip i per millorar el seu treball grupal.

PUBLICACIONS DE Bonals Picas, Joan