Bonastre Gellida, Mercè

Bonastre Gellida, Mercè

Mercè Bonastre Gellida és mestra d'educació infantil i especialista en psicomotricitat. Des de 1989 és educadora en una escola bressol de l'Institut Municipal d'Educació de Barcelona. Actualment, estudia pedagogia sistèmica i la seva trajectoria professional va enfocada cap a l'orientació familiar. Ha realitzat publicacions en revistes educatives i és coautora de l'obra Tot jugant a la cara fosca (Rosa Sensat).

Psicomotricidad y vida cotidiana (0-3 años)

Bonastre Gellida, Mercè

Sinopsi de Psicomotricidad y vida cotidiana (0-3 años)

Aquest llibre versa sobre l’educació psicomotriu dels nens i les nenes de 0-3 anys. Ens parla del paper important que fa el cos, en la seva tasca no només de subsistència, sinó de recerca de la felicitat. Intenta fer-nos reflexionar sobre com els nens i les nenes s’hi expressen, s’hi comuniquen i adquireixen coneixements. Les autores ofereixen un projecte d’educació psicomotriu plenament integrat en la vida del centre. La psicomotricitat es practica no només a la sala específica i al pati, sinó també a les aules, mitjançant materials, recursos i actituds apropiades a les característiques i les necessitats de les criatures. Es presta especial atenció a l’observació sistemàtica de l’activitat per part de l’adult i s’inclouen pautes senzilles que faciliten registrar el que s’observa i el que s’escolta, amb l’objectiu de poder donar significat a les manifestacions motrius de nens i nenes i de poder tornar respostes coherents i adequades a manera de retroalimentació.

PUBLICACIONS DE Bonastre Gellida, Mercè