Borrull Riera, Anna

Borrull Riera, Anna

Anna Borrull Riera és llicenciada en biotecnologia i doctorada en biotecnologia enològica per la Universitat Rovira i Virgili. És professora del Departament de Bioquímica i Biotecnologia de la Universitat Rovira i Virgili, a l’àrea de la didàctica de les ciències experimentals i al màster de formació del professorat. Coordinadora d’activitats divulgatives per a secundària del departament, es dedica activament a tasques de difusió de la ciència. És membre del grup d’investigació sobre tecnologia educativa ARGET (Applied Research Group in Education and Technology, URV) i treballa també al Centre Tecnològic de la Química de Catalunya (CTQC).

Ciencia low cost

Borrull Riera, Anna

Sinopsi de Ciencia low cost
Guía práctica de actividades indagatorias sobre ciencia de la vida para secundaria

Ofereix una extensa proposta d’activitats pràctiques indagatòries amb materials low cost. A més a més, explica com realitzar experiments i activitats pràctiques que poden ser desenvolupades seguint els passos del mètode científic i utilitzant el material low cost descrit.

Les activitats pràctiques suggerides s’emmarquen en les denominades biociències com ara la biotecnologia, la microbiologia, la bioquímica o la biologia.

Totes les activitats que es proposen són fàcils de seguir i d’aplicar pel docents. Es presenten amb una estructura comú que inclou els objectius d’aprenentatge, el material necessari, el protocol que s’ha de seguir i la seqüenciació del procés.

Ciencia low cost: un llibre senzill i clar que acosta la manera de treballar dels científics als estudiants.


PUBLICACIONS DE Borrull Riera, Anna