Busquets i Fàbregas, Jaume

Busquets i Fàbregas, Jaume

Jaume Busquets i Fàbregas és professor del Departament de Didàctica de les Ciències Socials de la Universitat de Barcelona. Treballa en la formació inicial i contínua del professorat i en la investigació didàctica en els camps del paisatge i el patrimoni. Ha escrit diversos llibres de text d'educació primària, secundària i batxillerat. Ha publicat a les principals revistes especialitzades (Iber, Aula, Escola Catalana, Cuadernos de Pedagogía, etc.) i és autor i coautor de diversos llibres de caràcter educatiu: El ferrocarril de la tradició a la modernitat, Barcelona, 1996

El tiempo y el espacio en la didáctica de las ciencias sociales

Busquets i Fàbregas, Jaume

Sinopsi de El tiempo y el espacio en la didáctica de las ciencias sociales

Ofereix un recorregut històric per l'evolució dels conceptes de temps i d'espai, exposa sistemàticament les principals aportacions procedents del camp de la psicologia i, a més , ofereix un ampli ventall de recursos i criteris didàctics per a la seqüenciació i el desenvolupament d'activitats adequades a cadascun dels cicles de l'ensenyament obligatori i el batxillerat.
L'obra està organitzada en dues parts tractades de manera monogràfica, però amb una estructura paral·lela i sense detriment del reconeixement, per part dels autors, de les relacions existents entre amb dues nocions.

PUBLICACIONS DE Busquets i Fàbregas, Jaume