Cabello Martínez, Josefa

Cabello Martínez, Josefa

María Josefa Cabello Martínez és professora titular a la Universitat Complutense de Madrid. La seva tasca professional, docent i investigadora, està centrada en temes de diversitat, educació permanent i educació de persones adultes, al voltant dels quals manté una trajectòria i una aportació constants, mitjançant publicacions, congressos i múltiples activitats de formació.

Ciutadania, poder i educació

Cabello Martínez, Josefa

Sinopsi de Ciutadania, poder i educació

Ecologia, territori, gènere, multiculturalisme, globalització, democràcia i ciutadania són conceptes d'un discurs que compromet a l'escola amb una proposta d'emancipació del subjecte a través del saber.

PUBLICACIONS DE Cabello Martínez, Josefa