Cabra Vilalta, M. Carme

Cabra Vilalta, M. Carme

La conversación en pequeños grupos en el aula

Cabra Vilalta, M. Carme

Sinopsi de La conversación en pequeños grupos en el aula

La conversa ajuda a construir coneixement i, per descomptat, llenguatge. Els autors i autores d'aquest llibre volen animar el lector a generalitzar la conversa entre les pràctiques docents habituals; no des d'un plantejament teòric, sinó a partir d'una experiència de la qual han recollit resultats positius. Així, en aquestes pàgines hi trobareu uns capítols que descriuen el seu potencial i uns altres que detallen les consideracions per implementar-la a nivell de centre i d'aula. També es descriu com implicar els pares en aquest projecte.

PUBLICACIONS DE Cabra Vilalta, M. Carme