Canals Cabau, Roser

Canals Cabau, Roser

Doctora en didàctica de les ciències ì socials i catedràtica de geografia i història. En l'àmbit ì professional he exercit com a professora de secundària ì entre 1985 i 2000. Actualment sóc inspectora d'Educació ì del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de ì Catalunya i professora associada de didàctica de les ì ciències socials a la Universitat Autònoma de Barcelona. ì També imparteixo diversos cursos de formació contínua en ì centres de primària i secundària sobre la presa de ì decisions del professorat per al desenvolupament de les ì competències bàsiques en l'alumnat. Les principals línies d'investigació sobre les quals ì treballo estan relacionades amb l'ensenyament i ì l'aprenentatge competencial i la didàctica de les ì ciències socials. Coordino el grup de treball GRICCSO ì (Grup d'Investigació i Innovació en el Currículum de ì Ciències Socials) de l'associació de mestres Rosa Sensat. ì Sóc membre de GREDICS (Grup de Recerca en Didàctica de ì les Ciències Socials) de la UAB i sóc membre del Consell ì de Redacció de la revista Aula de Secundaria i Dotze18.

Què, quan i com ensenyar les competències bàsiques a secundària

Canals Cabau, Roser

Sinopsi de Què, quan i com ensenyar les competències bàsiques a secundària
Proposta de desplegament curricular

La proposta que presentem és una eina clarament didàctica, pensada i dissenyada a fi i efecte que el centre educatiu i el professorat tingui dades més concretes que li permetin elaborar el projecte educatiu i curricular del centre a més de les programacions d’aula. Una de les innovacions més capdavanteres del llibre és la defensa i creació del que s’ha anomenat l’àmbit comú, entès com l’espai que ha de recollir i desenvolupar sistemàticament totes les competències transversals, essent la manera més apropiada per resoldre les dificultats que tenen els centres educatius en l’elaboració del seu projecte educatiu i curricular.

PUBLICACIONS DE Canals Cabau, Roser