Cano García, Elena

Cano García, Elena

Elena Cano és llicenciada en Ciències de l'Educació i en Ciències Econòmiques i Empresarials. És doctora en Pedagogia i professora titular de la Universitat de Barcelona. Ha treballat sobre la qualitat de l'educació i l'avaluació educativa.

Estrategias de apoyo en la escuela inclusiva

Cano García, Elena

Sinopsi de Estrategias de apoyo en la escuela inclusiva
Una visión interactiva y comunitaria

Aconseguir una escola inclusiva requereix necessàriament pensar amb rigor com es proporciona el suport als seus estudiants. Un suport que s’ha d’entendre com una part intrínseca del funcionament de l’escola i que va en benefici de tots i totes les estudiants. Per això és imprescindible que tots els agents implicats amb l’escola tinguin plena consciencia del paper del suport educatiu, de la seva finalitat i de les maneres de proporcionar-lo. Per aquest motiu, el text combina el rigor teòric en l’anàlisi de les formes de suport amb la seva plasmació en la pràctica quotidiana de les escoles, emprant nombrosos exemples reals.

PUBLICACIONS DE Cano García, Elena