Cardona Gómez, Gemma

Cardona Gómez, Gemma

Gemma Cardona Gómez. Historiadora i arqueòloga. Investigadora del programa Formación del Profesorado Universitario (FPU). Especialitzada en didàctica del patrimoni. gemma.cardona@ub.edu

1714 a l'aula

Cardona Gómez, Gemma

Sinopsi de 1714 a l'aula
100 Propostes didàctiques (primària i secundària)

Les cent propostes didàctiques que es presenten en aquest llibre s’agrupen al voltant de blocs temàtics adreçats a primària i a secundària, susceptibles també de ser emprades en els espais no formals d'ensenyament i aprenentatge.

Les activitats són obertes, es poden tancar i perfilar segons les necessitats dels destinataris. S'articulen a partir d'una lògica doble, d'una banda, tracten continguts històrics significatius per tal de donar-los a conèixer i, de l'altra, pretenen potenciar la formació metodològica i procedimental en el camp de l'estudi del passat. Es tracta d'una proposta didàctica que incideix en la cientificitat de la història per tal d'entendre millor els components del passat que ajuden a entendre el nostre present.

PUBLICACIONS DE Cardona Gómez, Gemma