Caride Gómez, José Antonio

Caride Gómez, José Antonio

José Antonio Caride Gómez és doctor en Ciències de l'Educació i catedràtic de Pedagogia Social a la Facultat de Ciències de l'Educació de la Universitat de Santiago de Compostela (Galícia). També, és professor visitant de diverses universitats europees i llatinoamericanes. La seva tasca docent i investigadora s'ha projectat en diferents publicacions relacionades amb educació ambiental i desenvolupament humà

La cultura en las ciudades

Caride Gómez, José Antonio

Sinopsi de La cultura en las ciudades
Un quehacer cívico-social

 

Un component important en els fets culturals és la seva concepció general, la seva incidència en allò participatiu, solidari i comunicativorelacional; la seva defensa del pluralisme, de la tolerància i del respecte a les diverses accions i opcions culturals; la recerca d’un equilibri entre l’eficàcia i la llibertat creativa, i la seva atenció, sobretot, a les necessitats centrades en la persona com un ésser relacional i membre d’una comunitat. Des de tals postulats o principis generals, aquest llibre, escrit des de l’experiència i la investigació, entrellaça una sèrie de reflexions al voltant del paper que ha de desenvolupar l’anomenada «sociocultura» en els governs de les ciutats i la seva acció cultural, de manera que resulta un manual excel·lent per als responsables polítics i tècnics d’aquestes ciutats.La ciutat és un escenari polític d’àmplies fronteres geogràfiques i socials, en el si de la qual s’engrandeixen els reptes més tangibles del quefer quotidià. També en les seves dimensions culturals i educatives.

PUBLICACIONS DE Caride Gómez, José Antonio