Caritx Vilaseca, Roser

Caritx Vilaseca, Roser

Roser Caritx és llicenciada en Belles Arts i llicenciada en Art Dramàtic. És pintora, escenògrafa de teatre i televisió i especialista en educació artística.

 Ha impartit docència en diferents centres educatius i actualment és especialista d’educació visual i plàstica en educació primària al centre d’educació infantil i primària El Sagrer. Ha impartit cursos, conferències i tallers en escoles superiors i de formació permanent per a mestres.

Ha publicat articles i és coautora de llibres sobre educació artística a primària. També ha participat en l’equip de treball que ha desenvolupat les competències bàsiques de l’àmbit artístic del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

Desarrollar las competencias artísticas en primaria

Caritx Vilaseca, Roser

Sinopsi de Desarrollar las competencias artísticas en primaria

Aquest llibre ofereix una manera d’entendre les competències bàsiques de l’àmbit artístic (visual i plàstica) i una manera de dur-les a terme a l’aula. En els diferents capítols s’aborden sis (sub)competències: desenvolupar l’hàbit de la percepció conscient de la realitat visual, natural i cultural; comprendre i valorar el patrimoni artístic; comprendre i valorar la contemporaneïtat artística; utilitzar el llenguatge visual i les estratègies per comprendre i valorar les produccions artístiques; utilitzar els llenguatges i les tècniques artístiques per expressar-se i comunicar-se, i crear i imaginar amb els llenguatges artístics. Per a cadascuna d’elles, es presenten tres experiències, una per a cada cicle d’educació primària.

Estem preparats per acompanyar els processos artístics? Reconeixem les nostres preconcepcions i els nostres estereotips sobre l’art? Mostrem sensibilitat i interès pels llenguatges artístics? Fomentem a l’escola espais de creativitat, d’experimentació? Reconeixem, respectem i celebrem la singularitat de les produccions artístiques dels nens i les nenes?    

PUBLICACIONS DE Caritx Vilaseca, Roser