Carranza Gil-Dolz, Marta

Carranza Gil-Dolz, Marta

(Barcelona, 1959) és llicenciada en ciències d'activitat ì física i esport i llicenciada en psicologia per la ì Universitat de Barcelona. Ha desenvolupat la seva faceta ì professional fonamentalment en l'àmbit de la gestió ì municipal relacionada amb les àrees d'educació i ì d'esports. Vinculada a la docència universitària com a ì professora associada, collaborant en màsters i postgraus ì i en cursos d'especialització. Actualment subdirectora ì general de promoció esportiva i esport paralímpic al ì Consejo Superior de Deportes. Autora de diferents llibres ì i múltiples articles relacionats amb l'educació, ì l'educació física i la promoció esportiva.

Cómo trabajar los contenidosprocedimentales en el aula

Carranza Gil-Dolz, Marta

Sinopsi de Cómo trabajar los contenidosprocedimentales en el aula

Este libro se ocupa de los contenidos de aprendizaje ligados al 'saber hacer' y muestra como trabajar 42 contenidos procedimentales diferentes repartidos entre todas las áreas de primaria.

PUBLICACIONS DE Carranza Gil-Dolz, Marta