Carranza Gil-Dolz, Marta

Carranza Gil-Dolz, Marta

(Barcelona, 1959) és llicenciada en ciències d'activitat ì física i esport i llicenciada en psicologia per la ì Universitat de Barcelona. Ha desenvolupat la seva faceta ì professional fonamentalment en l'àmbit de la gestió ì municipal relacionada amb les àrees d'educació i ì d'esports. Vinculada a la docència universitària com a ì professora associada, collaborant en màsters i postgraus ì i en cursos d'especialització. Actualment subdirectora ì general de promoció esportiva i esport paralímpic al ì Consejo Superior de Deportes. Autora de diferents llibres ì i múltiples articles relacionats amb l'educació, ì l'educació física i la promoció esportiva.

Com treballar els continguts procedimentals a l'aula

Carranza Gil-Dolz, Marta

Sinopsi de Com treballar els continguts procedimentals a l'aula

El llibre s'ocupa dels continguts d'aprenentatge lligats al 'saber fer'. Ens mostra com treballar 42 continguts procedimentals diferents repartits entre totes les àrees de Primària. s'ocupa dels continguts d'aprenentatge lligats al 'saber fer'.

PUBLICACIONS DE Carranza Gil-Dolz, Marta