Carranza Gil-Dolz, Marta

Carranza Gil-Dolz, Marta

(Barcelona, 1959) és llicenciada en ciències d'activitat ì física i esport i llicenciada en psicologia per la ì Universitat de Barcelona. Ha desenvolupat la seva faceta ì professional fonamentalment en l'àmbit de la gestió ì municipal relacionada amb les àrees d'educació i ì d'esports. Vinculada a la docència universitària com a ì professora associada, collaborant en màsters i postgraus ì i en cursos d'especialització. Actualment subdirectora ì general de promoció esportiva i esport paralímpic al ì Consejo Superior de Deportes. Autora de diferents llibres ì i múltiples articles relacionats amb l'educació, ì l'educació física i la promoció esportiva.

La educación física desde unaperspectiva interdisciplinar

Carranza Gil-Dolz, Marta

Sinopsi de La educación física desde unaperspectiva interdisciplinar

Malgrat que vivim en una societat on els valors dominants responen al credo hedonista, on cultivar el cos segons els cànons estètics de moda —fins i tot a costa de la salut— esdevé una religió, on veiem, a la televisió i en d’altres mitjans de comunicació, com s’exalça la competitivitat, fins i tot a costa de la solidaritat, com a tret que es fomenta entre els més joves, sorgeix des de l’escola —a través de l’educació física— una altra manera d’entendre la competència, la salut i l’equilibri personal. És una àrea que, a més, ens permet, de manera natural, treballar uns altres continguts de tipus transversal. En aquest sentit, en el present llibre es recull una mostra de reflexions i experiències (d’educació infantil, primària i secundària) dutes a terme per docents d’educació física que aposten per un ensenyament compromès amb l’educació integral de la persona.

PUBLICACIONS DE Carranza Gil-Dolz, Marta