Carrillo Flores, Isabel

Carrillo Flores, Isabel

Isabel Carrillo, doctora en Pedagogia i titular de la Facultat d'Educació de la Universitat de Vic. Coresponsable del Projecte de Cooperació Educativa amb l'Amèrica Central. Forma part del Grup d'Investigació Educativa, del Grup Dona i Societat de la mateixa universitat, y de la Xarxa Interuniversitària sobre Educació en Valors. Participa en el consell editorial i el consell de redacció de la revista Senderi: Educació en Valors, i és assessora de les col'leccions Interseccions i Capsa de Pandora de l'editorial Eumo. Les seves investigacions, publicacions i cursos de formació i assessorament a col'lectius docents i associacions de mares i pares se centren en temes pedagògics relacionats amb la reflexió ètica i la pràctica de l'educació en valors.

La educación moral

Carrillo Flores, Isabel

Sinopsi de La educación moral
Perspectivas de futuro y técnicas de trabajo

El professorat necessita un conjunt d'instruments per abordar, en la seva tasca a les aules, aquelles dimensions de caràcter ètic i moral que afecten l'alumnat.

PUBLICACIONS DE Carrillo Flores, Isabel