Cassany Comas, Daniel

Cassany Comas, Daniel

És professor i investigador en anàlisi del discurs del ì Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge, a la ì Universitat Pompeu Fabra. És llicenciat en filologia ì catalana i doctor en didàctica de la llengua. Ha publicat ì més de 15 monografies sobre comunicació escrita i ì ensenyament de la llengua, en català, castellà i ì portuguès, com Descriure escriure (1987); La cuina de ì l'escriptura (1993); Reparar l'escriptura (1993); ì Construir l'escriptura (1999); Rere les línies (2006); ì Taller de textos (2006), Esmolar l'eina (2007), Para ser ì letrados (2009) i Ensenyar llengua (1993, en coautoria), ì reeditats en diverses ocasions a l'Estat espanyol i a ì Amèrica. Ha publicat uns 100 textos entre articles ì científics en butlletins i actes en congressos, també en ì anglès i francès. Forma part del consell assessor de ì quinze revistes científiques de lletres, humanitats, ì socials i ensenyament en l'àmbit català i hispà. Ha estat ì professor convidat en universitats i institucions de més ì de 25 països a Europa, Amèrica i Àsia. Ha collaborat amb ì els ministeris d'educació de Catalunya, Galícia, Euskadi, ì Espanya, Argentina, Xile i Mèxic, en programes de ì promoció de la lectura i l'escriptura. Des de 2004 ì dirigeix el grup de recerca sobre Literacitat crítica. Web del grup de recerca: ì http://www.upf.edu/dtf/recerca/grups/grael/LC/ Web personal: http://www.upf.edu/pdi/daniel_cassany/

Llengua Catalana i Literatura

Cassany Comas, Daniel

Sinopsi de Llengua Catalana i Literatura
Complements de formació disciplinària

En aquest volum s’apleguen treballs que, des de diferents camps disciplinaris, poden contribuir a fonamentar l’ensenyament de la llengua, tant en els vessants comunicatius com en els de l’activitat metalingüística que hi estan necessàriament associats en els nivells de l’educació secundària. S’hi reflexiona sobre el llenguatge com a activitat verbal humana, la complexitat de les situacions plurilingües, les característiques de l’activitat metalingüística, l’aproximació al discurs, la fonamentació d’una sintaxis per a l’ensenyament, els estudis literaris per a la fonamentació de la comprensió i el comentari de textos, les implicacions de la xarxa digital en l’aprenentatge i l’ús de la llengua escrita i, finalment, les prescripcions curriculars per a l’educació lingüística a secundària.

PUBLICACIONS DE Cassany Comas, Daniel