Castellà Lidon, Josep Maria

Castellà Lidon, Josep Maria

Josep M. Castellà Lidon (1960) és professor titular de Filologia Catalana (perfil: anàlisi del discurs) i va obtenir el grau de doctor en Lingüística per la UPF l’any 2002 amb la tesi La complexitat lingüística en el discurs oral i escrit: densitat lèxica, composició oracional i connexió textual. Ha publicat els llibres De la frase al text. Teories de l’ús lingüístic (1992), Oralitat i escriptura. Dues cares de la complexitat en el llenguatge (2004). També ha participat en els llibres col·lectius Lingüística i ensenyament de llengües (1994), TXT. La lingüística textual aplicada al comentari de textos (1998), El discurso oral formal (2004) i Entender(se) en clase. Las estrategias comunicativas de los docentes bien valorados (2007).

Els seus projectes immediats s’articulen en tres línies principals, complementàries entre si: l’anàlisi del discurs multimodal de la classe magistral universitària, especialment per la incidència de les noves tecnologies (PowerPoint i Internet); l’estudi del discurs oral en públic com una forma de literacitat oral, i la investigació de les maneres en què el discurs oral formal s’adquireix i es pot ensenyar.

Correu electrònic: josep.castella@upf.edu

http://www.upf.edu/huma/directori/alfabetic/castella.html

http://www.upf.edu/grael/membres/castella.html

http://scholar.google.com

El discurso oral formal

Castellà Lidon, Josep Maria

Sinopsi de El discurso oral formal
Contenidos de aprendizaje y secuencias didácticas

Perquè els nois i les noies millorin la seva competència oral, no només és necessari crear situacions comunicatives per parlar, sinó que es tracta, sobretot, d'ensenyar-los mitjançant seqüències didàctiques específiques, a reflexionar sobre com parlen i com escolten.

PUBLICACIONS DE Castellà Lidon, Josep Maria