Castelló Badia, Montserrat

Castelló Badia, Montserrat

És professora titular de la Facultat de Psicologia i ì Ciències de l'Educació Blanquerna de la Universitat Ramon ì Llull i doctora en psicologia per la Universitat Autònoma ì de Barcelona. Ha obtingut el premi extraordinari de doctorat atorgat ì per la Junta de Govern de la UAB, el premi de pedagogia ì Rosa Sensat pel seu treball: Instantànies: projectes per ì atendre la diversitat educativa. És directora del grup de ì recerca «La construcció del coneixement en escenaris ì socioeducatius: concepcions, estratègies i condicions» ì integrat al seminari interuniversitari d'investigació en ì estratègies d'aprenentatge SINTE. Membre del consell ì editorial de revistes de recerca educativa (Infancia y ì Aprendizaje, Educational Research Review, Aloma i Diàlegs ì Educatius) i directora editorial de la revista Cultura y ì Educación. Són obres seves, entre d'altres: «Aprender a escribir ì textos académicos: ¿copistas, escribas, compiladores o ì escritores?», a La Psicología del aprendizaje ì universitario: de la adquisición de conocimientos a la ì formación en competencias, p.120-133 (2009); «Sísifo y el ì conocimiento práctico», a Infancia y Aprendizaje, 33,2, ì p. 143-149 (2010). I: 0,397 (SCI); Q: 1º ; Q: 3º (INRECS- ì SCI). És coautora de University writing: Selves and Texts ì in Academic Societes. (Acceptat. Publicació prevista el ì setembre de 2011) montserratcb@blanquerna.url.edu

El aula como espacio de investigación y reflexión

Castelló Badia, Montserrat

Sinopsi de El aula como espacio de investigación y reflexión
Investigaciones en didáctica de la lengua

Aquest volum aplega investigacions en didàctica de la llengua fetes en col·laboració en els diferents nivells educatius –des de l’educació infantil fins a la universitat- i dutes a terme majoritàriament en situacions naturals d’ensenyament de la llengua a les aules. En aquestes s’estudien diversos processos de derivats de les situacions d’interacció docent-alumne-llengua i els contextos d’aprenentatge de la llengua, entre els quals constitueix una preocupació constant la complexa relació entre l’aprenentatge de procediments i conceptes. Els treballs d’investigació recollits en aquest volum tenen un punt de partida en comú: consideren que l’objectiu del coneixement didàctic no és la prescripció de continguts sobre els quals s’ha de treballar a classe de llengua, ni consisteix simplement a descriure el que hi passa, sinó que, per contra, es tracta d’intentar comprendre i interpretar la realitat del seu ensenyament i aprenentatge i transformar la pràctica per millorar l’aprenentatge de la llengua i els seus usos.

PUBLICACIONS DE Castelló Badia, Montserrat