Castelló Tarrida, Antoni

Castelló Tarrida, Antoni

Antoni Castelló Tarrida és doctor en Psicologia i professor titular del Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona. Ha investigat en el camp de la superdotació i el talent des de 1986, tot i que en l'actualitat es dedica fonamentalment a l'àmbit més ampli de la intel·ligència. Entre les publicacions més recents, poden destacar-se Inteligencias. Una integración multidisciplinaria (Masson, 2001) i La inteligencia en acción (Masson, 2002).

Altas capacidades intelectuales

Castelló Tarrida, Antoni

Sinopsi de Altas capacidades intelectuales
Pautas de actuación, orientación, intervención y evaluación en el periodo escolar

En aquest llibre un grup d'experts d'àmbits diversos pretén compartir amb professionals de l'educació (tant professorat com orientadors) el saber acumulat en els seus quinze anys d'experiència amb alumnat d'altes capacitats. En els seus capítols es recull de manera concisa i profunda la realitat de les altes capacitats intellectuals, des de les revisions més actuals, i prenent com a referència les necessitats del sistema educatiu i dels seus professionals. S'aporten pautes d'actuació i elements d'orientació de la pràctica educativa, al mateix temps que es proporcionen recursos de manera organitzada i sistemàtica, instruments d'avaluació i eines d'intervenció.

PUBLICACIONS DE Castelló Tarrida, Antoni