Cervera i Vila, Núria

Cervera i Vila, Núria

Mestra. Membre de l'equip coordinador de la XeR. Formadora del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya i creadora de materials TIC dins el projecte Xtec Ràdio. Coordinadora del projecte Eduwiki.

Diseño y aplicación de la flipped classroom

Cervera i Vila, Núria

Sinopsi de Diseño y aplicación de la flipped classroom
Experiencias y orientaciones en educación primaria y en la formación inicial de maestros

Més enllà de la simple incorporació tecnològica en els centres educatius, el debat de fons rau a trobar una veritable renovació metodològica i una transformació educativa que permeti estar a l’alçada de les circumstàncies de la societat actual. Així mateix, el nou marc competencial exigeix canvis profunds en els processos d’ensenyament-aprenentatge.

El llibre presenta experiències educatives amb un nou model pedagògic denominat classe inversa o flipped classroom que permet «reinventar» el rol de l’alumne i el professor i «capgirar» cadascun dels components de l’acte didàctic.

PUBLICACIONS DE Cervera i Vila, Núria