Checkoway Phd, Barry N.

Checkoway Phd, Barry N.

Màster, doctor en Filosofia, és professor de Treball social i Planificació urbanística, i director fundador del Ginsberg Center for Community Service and Learning, de la Universitat de Michigan, on imparteix cursos sobre organització, planificació i desenvolupament comunitaris. Té una àmplia experiència laboral amb grups que participaran en institucions ciutadanes i amb agències comunitàries que disposin de representants comunitaris per a la presa de decisions, en àrees com ara el South Bronx, Detroit, el Delta del Mississipí, Albuquerque, Oakland i altres. Entre altres publicacions s'inclouen llibres i articles per a professionals i llecs en el camp del treball social, la planificació urbanística, la salut pública, el desenvolupament juvenil, la participació comunitària i l'avaluació de programes. Ha publicat, Youth Participation in Community Planning (amb Ramona Mullahey i Ive Susskind), Young People Creating Community Change i Participatory Evaluation with Young People (amb Katie Richards-Schuster).

Enfoques y experiencias internacionalesde acción comunitaria

Checkoway Phd, Barry N.

Sinopsi de Enfoques y experiencias internacionalesde acción comunitaria
En España, Israel, Finlandia, Estados Unidos de América y Brasil

L'acció comunitària en un món global. El que es desprèn de la lectura d'aquest llibre és la riquesa, la diversitat i la multiplicitat d'enfocaments, tradicions i tècniques que s'apleguen sota el paraigües protector d'un terme macrocomprensiu com és el d'acció comunitària. I és que el conjunt de treballs que es recullen en aquest llibre és certament heterogeni, però molt ric tant en perspectives teòriques com en estratègies metodològiques i en experiències pràctiques. És, des d'aquest punt de vista, un llibre d'acció comunitària en tots els sentits, ja que el conjunt resulta intercultural, interdisciplinari i interprofessional.

PUBLICACIONS DE Checkoway Phd, Barry N.